Odpověď na žádost ze dne 22.8.2019

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, doručené našemu městysi prostřednictvím datové schránky, Vám sděluji následující: 

Subjekt Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, Hradec Králové IČO 27481107 a subjekt Domistav HK s.r.o, se sídlem Foersterova 897, Hradec Králové IČO 26007177 nepodal v minulosti Městysi České Heřmanice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

S pozdravem

Pavel Eliáš

starosta městyse

 

Odpověď na žádost ze dne 30.11.2020

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené našemu městysi prostřednictvím datové schránky, Vám sděluji následující:

1. sdělte který právní předpis stanoví zákon o pohřebnictví, podle kterém právního předpisu se řídí veřejné pohřebiště, která místně příslušná Hygienická stanice vydává rozhodnutí o provozu veřejného pohřebiště tady žádám o poskytnutí rozhodnutí k nahlédnutí místně příslušné Hygienické stanice.
Veřejné pohřebiště se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušná je Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Další informace nemůžeme poskytnout dle zák. č. 106/1999 Sb., §2, odst. 4.

2. který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování pro seniory, který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování ve školském zařízení
Pokud mají senioři zájem, mohou se stravovat v jídelně ZOD Zálší, výdejna České Heřmanice, IČ 00131725. Stravování v mateřské škole a základní škole zajišťuje školní jídelna při mateřské škole, IČ 72088613.

3. kdy Město může využít záměr o pronájmu části pozemku na svém katastrálním území města/jaká je nejistota měst a obcí při zhodnocení stavebního pozemku
Tyto informace nemůžeme poskytnout dle zák. č. 106/1999 Sb., §2, odst. 4.

4. dodavatelů energií od který dodavatel jeho název a ičo energií městu dodává energie voda1.smlouva za rok 2019, teplo1.smlouva za rok 2019, elektřina1.smlouva za rok 2019, jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou smlouvu tady žádám o zaslání k nahlédnutí dokumentu
Dodavatel el. energie, plynu: Dobrá Energie s.r.o., IČ 24240834
Dodavatel vody: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099

5. Zvířecího útulku jaký druh Město zvířecího útulku provozuje, který provozovatel je vlastníkem zvířecího útulku jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020, která místně příslušná Hygienická stanice je jako dozorový orgán
V Městysi České Heřmanice není zvířecí útulek.

6. Čerpacích stanic který provozovatel jak se jmenuje název a ičo je vlastník čerpacích stanic ve městě, kolik na svém kat.území Město má čerpacích stanic s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020
V Městysi České Heřmanice není čerpací stanice.

7. Kruhových objezdů na katastrálním území Města kolik na svém kat.území Město má kruhových objezdů, které silniční třídy užívají kruhových objezdů, kdo se o kruhové objezdy stará která společnost její název a ičo kdo se stará o zimní údržbu silnic kterých silničních tříd
V Městysi České Heřmanice není kruhový objezd. O zimní údržbu silnic II. a III. se stará SÚS Pardubického kraje. O místní komunikace se stará Městys České Heřmanice.

8. Železniční přejezdy kolik má Město na svém kat.území železničních přejezdů, kdy aktuálně došlo k nějaké modernizaci kolik modernizace stála peněz ze kterého zdroje byly peníze na modernizaci čerpány, proběhla někdy modernizace zejména instalace světelného signalizačního zařízení, pokládka elekroinstalační kabeláže železničních závor
V Městysi České Heřmanice není železniční přejezd.

Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem
Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie ANO/NE, Kanalizace (ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace ANO/NE
Žádám o zaslání úplné kopie tohoto samotného přípisu

 

S pozdravem

Alena Kučerová
účetní městyse