Územní plán

Územní plán České Heřmanice - právní stav po Změně č.3 23.10.12. Dne 31. 5. 2010 byl Zastupitelstvem obce České Heřmanice vydán Územní plán České Heřmanice (dále pouze ÚP) s účinností od 16. 6. 2010. Změna č.1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 8. 10. 2012 s účinností od 26. 10. 2012. Změna č. 2 byla vydána zastupitelstvem dne 18. 11. 2014 s účinností od 4. 12. 2014. Dne 29. 11. 2017 vydalo Zastupitelstvo městyse České Heřmanice Změnu č. 3 ÚP s nabytím účinnosti od 15. 12. 2017. ÚP včetně změn č. 1, č. 2, č. 3 a právního stavu po změně č. 3 je uložen na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci České Heřmanice a na Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.