Zastupitelstvo

ustanovené 30.10.2018

Miloš Sobel
MUDr. Marie Novotná
předseda kulturní komise
Pavel Eliáš
předseda povodňové komise
Tomáš Jeřábek
předseda školské komise
Ing. Jaroslav Lichtenberk
předseda finančního výboru
kontaktní osoba Chotěšiny
Josef Pánek
předseda komise pro životní prostředí
Jaroslav Marcal
předseda kontrolního výboru