Zastupitelstvo

ustanovené 30.10.2018

Miloš Sobel
předseda povodňové komise
MUDr. Marie Novotná
předseda kulturní komise
Pavel Eliáš
Tomáš Jeřábek
předseda školské komise
Ing. Jaroslav Lichtenberk
předseda finančního výboru
kontaktní osoba Chotěšiny
Josef Pánek
předseda komise pro životní prostředí
kontaktní osoba Netřeby
Jaroslav Marcal
předseda kontrolního výboru