Základní škola

2.září jsme se na zahájení školního roku společně sešli s novými prvňáčky v naší nově vyzdobené škole s novými lavicemi. Přivítat nás přišel pan starosta, děti se svými školními básničkami i paní učitelky. 

Další akce probíhala na školní zahradě dne 15.září. Děti si pro své školkové kamarády připravily sportovní dopoledne plné různých stanovišť. Kopání na bránu, vodní střílečka na plechovky, překážková dráha, slalom s florbalovými hokejkami, hod na cíl, kreslení poslepu, překonávání lavičky, fotbalový slalom a něco na přemýšlení- malou skládačku. Odměnou byl krásně prožitý společný den, medaile od dětí ze ŠD a malá sladkost.

Společně s FAČR proběhla v pátek 18.9. na stadionu akce Můj první gól. Pro děti byly připraveny stanoviště se sportovními aktivitami k vyzkoušení jejich pohybových dovedností. Akce byla krásně připravena a děti si ji užily. 

28.9. nás čekal projekt Naše vesnice, rodina, škola. Nejprve jsme shlédli video o Českých Heřmanicích a  zamýšleli se ,co se nám v obci líbí či nelíbí. Následně jsme napsali  dopis panu starostovi a tvořili si plakátky s třídními pravidly, které jsme si sami vymýšleli. Poté jsme zavítali  do místní firmy pana Pánka, kde nám ukázali, co se zde vyrábí a vlastní výrobu stroji. Odměnou nám byla krásná pohádka v obřím stanu s podmořskou tematikou.