Základní škola
Vážení rodiče,
z nařízení vlády se od 18. listopadu otevírají některé školy mimo jiné i malotřídní školy, kde - cituji:
"Je povolena osobní přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do tříd společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. málotřídní škola)."
Z tohoto důvodu přechází naše škola z distanční výuky na prezenční výuku. 
Vzhledem k tomu, že v celé naší škole je 26 žáků a tento počet je srovnatelný s počtem žáků jedné třídy plně organizované školy, budou se žáci obou tříd potkávat v jídelně při svačině, obědě a v rámci školní družiny. Děti musí mít po celou dobu roušku. Nezapomeňte dát dětem náhradní do pytlíku.