Základní škola

V úterý se děti prostřednictvím ČT vysílání seznámily s projektem Čtení pomáhá. Cílem projektu je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji pro charitu. Více na stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.