Základní škola

Vážení rodiče,

nejprve mi dovalte, abych vám za všechny zaměstnance školy do nového roku popřála hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.

 

Vláda České republiky vydala krizové opatření, kterým se opět omezuje přítomnost žáků na vzdělávání. Do školy mohou nastoupit žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci vyšších ročníků prvního stupně mohou nastoupit do školy za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku – viz malotřídní školy.

 

Podle tohoto nařízení mohou všichni žáci naší školy nastoupit do školy v pondělí 4. ledna.  Provoz bude tedy probíhat ve stejném režimu jako před vánočními prázdninami.

 

Hezký den, paní učitelka Jarka