Základní škola

Vážení rodiče,

podle nařízení vlády jsou od 12. 4. otevřeny některé školy. Jelikož jsme škola pouze s 1. stupněm do 75 žáků, můžeme chodit do školy bez rotační výuky – tzn. každý den. Přítomnost žáků ve škole je podmíněna zakrytím úst respirátory nebo chirurgickými rouškami a testováním žáků. Testování bude probíhat 2 krát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek vždy ráno před výukou. Testovat se budou žáci sami pod dohledem přítomné dospělé osoby. V případě pozitivního testu musí žák opustit školu a toto oznámit svému ošetřujícímu lékaři.

Stravování a školní družina bude probíhat jako před uzavřením školy. Beze změny je i ranní družina.  

V případě  nejasností nás můžete kontaktovat  na tel. čísle – paní učitelka Malířová – 732 804 237

                                                                                                            paní učitelka Kafková – 604 738 341