Základní škola

Ve čtvrtek 27. září jsme si s dětmi prošli obec České Heřmanice, ukázali si nejvyšší místo v obci a následně navštívili pana starostu na Obecním úřadě. Poté jsme ve škole shlédli video o obci a děti měly možnost, tázat se na věci, které je zajímaly ohledně obce. Za dotazy dostaly tři vylosované děti odměnu. Nakonec jsme se pokusily zhotovit mapku Českých Heřmanic, kam si děti umístily své domy a důležité budovy. 

P1010030