Základní škola

V tomto měsíci jsme navštívili Sukovu síň v Pardubicích a shlédli koncert Filharmonického orchestru s názvem Trampoty pana Bambuly, kde se děti seznámily s hudebními nástroji filharmonického orchestru. Některé děti byly zapojeny i do představení. FOTO

Další akcí byl Vánoční jarmark s krásným dětským hudebním vystoupením a následným prodejem svých výrobků. I přes mrazivé počasí jsme se sešli ve velkém počtu a společně si užili  předvánoční čas. Děkujeme a přejeme Krásné Vánoce a šťastný nový rok. FOTO

Společně s mateřskou školou jsme se vydali do ekocentra Pasíčka. Zde nás provedli a pověděli nám o zvířátkách odchycených z volné přírody, povídali si o vánočních zvycích a následně si vyrobili malý dáreček. FOTO

V prosinci nás také navštívili čert, Mikuláš a a anděl. Hodné a šikovné děti pochválil, ostatní příslibem  zlepšení se přesvědčili čerta a všechny děti byly nakonec odměněny mikulášským balíčkem. FOTO

Po Mikuláši jsme si adventním kalendářem zpříjemňovali dny do vánoční besídky. Na besídce jsme si společně zazpívali koledy, ochutnávali voňavé cukroví, vyzkoušeli si nějaké vánoční zvyky a rozbalovali dárky, na které jsme se moc těšili. FOTO ADVENT a FOTO VÁNOČNÍ BESÍDKA