Základní škola

V únoru jsme ukončili plavecký výcvik. Některé děti pod vedením učitelů z plavecké školy se naučily plavat, jiné se v plavání zdokonalily a některé se zatím s vodou seznamovaly. Na závěr jsme mohli využít i tobogán a děti si odnesly „mokré vysvědčení“. 

Další akcí  bylo hudební vystoupení pana Kubáta, ve kterém dětem velmi hezkou hravou formou představil hudebního skladatele Antonína Dvořáka, se kterým jsme cestovali vláčkem po světě a poslechli si některé jeho skladby, které během svého života napsal.

Dopravní výchova je pro děti velmi důležitá. Proto pravidelně každý rok využíváme nabídku autoklubu z Vysokého Mýta na dopravní výchovu pro školy. V únoru proběhla teoretická část dopravní výchovy pod vedením lektora Jiřího Vokála a v květnu pojedeme na autodrom ve Vysokém Mýtě, kde proběhne praktická část. Děti si mohou půjčit kola, koloběžky nebo jako chodci vyzkoušet to, co se v teoretické části naučily. Pokud vše zvládnou, dostanou průkaz cyklisty.

Zimní dny plné sněhu jsme se věnovali ve školní družině i zimním radovánkám. Vydali jsme se bruslit, bobovat a na zahradě postavili sněhuláka.

Období karnevalů jsme si připomněli i ve škole a v rámci družiny jsme uspořádali karneval pro děti. Krásné masky si zatančily a zasoutěžily v tělocvičně.

Na čtvrtek 14. února jsme uspořádali pro rodiče a děti Pexesiádu. Sešlo se opravdu hodně soutěživých rodičů a dětí. A jak soutěživé klání dopadlo? V kategorii dospělých zvítězily Marie Kotyzová a Míša Pekařová, druhé místo obsadil Martin Kučera a třetí místo si odnesl Martin Karlík. V kategorii dětí si pomyslnou zlatou vybojovala Dorotka Machová, stříbro patřilo Davídku Malířovi a bronz Barče Šimkové a Sárince Jirsákové. Všichni zúčastnění si odnesli odměnu. Věříme, že se jim ve škole líbilo a zase nás příště navštíví.

V pondělí 18. února jsme přijali pozvání mateřské školy na divadlo víly Srdíčkové - pohádka O Smolíčkovi. 

V úterý 19. února odjeli žáci 4. a 5. ročníku do základní školy v Litomyšli, kde měli možnost v rámci projektu komunikovat s anglicky mluvícími zahraničními studenty. Zajímavou prezentaci si pro ně připravila osmnáctiletá studentka z Indonésie a devatenáctiletý student z Indie. Pohovořili o své rodné zemi, rodině, zvycích. Naše děti se během prezentace anglicky ptaly na vše, co je zajímalo. Např. jaké počasí mají v Indonésii, jaké sporty studenti dělají, jaké mají oblíbené jídlo…… Pro děti byla návštěva velmi zajímavá i přínosná do hodin angličtiny.

V pátek 22. února jsme navštívili kluziště v Chocni. Kluci hráli hokej a děvčata zkoušela prvky krasobruslení. Strávili jsme zde velmi příjemné dopoledne.