Základní škola

MILÝ BUDOUCÍ PRVŇÁČKU,
 ZVEME TEBE A TVÉ RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH. ZÁPIS PROBĚHNE VE ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 OD 15 DO 17 HODIN.  
 RODIČE S SEBOU PŘINESOU RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ.