Základní škola

K jarním dubnovým svátkům patří Velikonoce. Se školkovými a školními dětmi jsme si v rámci celodenního programu  pověděli co jsou Velikonoce, kdy a proč se slaví...Na konci povídání si děti prověřily své znalosti malým kvízem. Naučily se uplést pomlázku, obarvit cibulová vajíčka, zdobit kraslice voskem, vyrobit si panenku z šustí, ozdoby ze slaného těsta, a upéci si jidáše.

11.4. proběhl v naší škole zápis do 1.ročníku na téma povolání. Do naší školičky se zapsaly Tadeáš Táfl, Martinka Vérová, Kristýnka Šimková, Kryštof Dlouhý a Sárinka Pekařová. Naši předškoláčči si s úkoly hravě poradili a už se na ně v září těšíme. 

 

 17.4. jsme se zúčastnili Dne Země ve Vysokém Mýtě. Nejdříve nás čekalo putování po Vysokém Mýtě s průvodcem, který nás seznamoval se zajímavostmi historického města. Poté jsme na náměstí stavěli žížalu mejťandu, plnili úkoly a učily se třídit odpad.

 

25.4. jsme byli ve Sloupnici na Dnu Země, kde společně se žáky ze Sloupnice plnily úkoly v rámci ochrany životního prostředí. Nakonec si společně zasportovali a užili si krásné dopoledne. Odpoledne nás ještě ve školní družině čekali čarodějnické soutěže, různé kvízy, hádanky, skládačky, spojené s pohybem. Nakonec si děti odnesly čarodějnické vysvědčení a malé sladkosti.