Základní škola

Školní družina

Toto školní zařízení pracuje v rozsahu jednoho oddělení s možností docházky všech školních dětí. Má kapacitu 25 dětí a vychovatelkou je paní Veronika Komůrková. Pro aktivity školní družiny a k relaxaci o přestávkách je využíván i sportovní areál v těsném sousedství školy, který je vybaven víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, běžeckou dráhou s umělým povrchem, cvičnou tenisovou stěnou, cvičnou horolezeckou stěnou, doskočištěm na skok daleký, prolézačkami a hřištěm pro předškolní děti. Za nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu.

Provoz ŠD v letošním roce končí v 15:30 hod.

Zájmové kroužky:
  • hra na zobcovou flétnu
  • hrajeme si s PC
  • základy angličtiny

Tel. kontakt družina - 772 727 091

Veronika Komůrková vychovatelka