Školní klub je určen žákům ZŠ České Heřmanice. Hlavním cílem je zajištění dohledu nad dětmi mladšího školního věku odpoledne po vyučování a připravit pro děti smysluplné využití volného času rozmanitými aktivitami.

Služby školního klubu je možné využívat pravidelně i nepravidelně každý pracovní den v čase 15.30 - 17.30 hod. mino prázdnin

PONDĚLÍ: keramika
ÚTERÝ: vaření, zábavné tvoření
STŘEDA: šití
ČTVRTEK: vaření, zábavné tvoření
PÁTEK: cvičení

Více informací je možné získat u ředitelky ZŠ.