Základní škola

Školská rada

Bytem České Heřmanice 134, mob. 777 161 345, volený zástupce rodičů žáků
Ing. Karel Šimek
Ing. Karel Šimek předseda
Bytem Pod Chlumem 371, Choceň, volená zástupkyně pedagogických pracovníků školy.
Petra Malířová
Petra Malířová člen
Bytem České Heřmanice 38, volený zástupce zřizovatele.
Tomáš Jeřábek
Tomáš Jeřábek člen