Rozsvícení vánočního stromu Netřeby

2. 12.

Pořadetel SDH Netřeby
Termín konání 2. 12.
Evropský fond pro regionální rozvoj