Termíny svozů

Září 2023

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Svoz papíru

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Evropský fond pro regionální rozvoj