Termíny svozů

Prosinec 2023

Svoz plastu

Svoz papíru

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Evropský fond pro regionální rozvoj