Termíny svozů

Květen 2024

Svoz plastu

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Svoz papíru

Mobilní svoz odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz skla

Svoz plastu

Evropský fond pro regionální rozvoj