Mapové podklady

Mapové podklady městysu České Heřmanice
Základ aplikace tvoří nejrůznější mapové podklady.

mapa katastru nemovitostí s možností zobrazení územního plánu, inženýrských sítí*, obecního majetku …. (tyto informace si zobrazíte v aplikaci v záložce „vrstvy“.

letecké snímky

mapa místních komunikací

Mapové podklady – https://ceske-hermanice.gis4u.cz/

*Zakreslení inženýrských sítí je orientační.

Evropský fond pro regionální rozvoj