Sazba poplatku za odpady

Sazba poplatku za odpady na rok 2023 činí 650,- Kč za jednoho poplatníka nebo nemovitost. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června.

Osvobození od poplatku – viz čl. 7 OZV č. 3/2021 městyse České Heřmanice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na úřadu městyse nebo převodem na účet 13029611/0100.

Variabilní symbol je číslo popisné, za které je poplatek hrazen. Specifický symbol je 1340

Evropský fond pro regionální rozvoj