Poplatky 2024

Sazba poplatku za odpady

Sazba poplatku za odpady na rok 2024 činí 650,- Kč za jednoho poplatníka nebo nemovitost. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června.

Osvobození od poplatku – viz čl. 6 OZV městyse České Heřmanice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na úřadu městyse nebo převodem na účet 13029611/0100.

Variabilní symbol je číslo popisné, za které je poplatek hrazen. Specifický symbol je 1340

Sazba poplatku za psa

Sazba poplatku ze psa na rok 2024 za jednoho psa činí 100,- Kč, za druhého a dalšího psa 150,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června.

Osvobození od poplatku – viz čl. 6 Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na úřadu městyse nebo převodem na účet 13029611/0100.

Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka, za kterého je poplatek hrazen. Specifický symbol je 1341

Evropský fond pro regionální rozvoj