Samospráva

Úřad městyse

Starosta městyse
Miloš Sobel
-
Účetní
Alena Kučerová
-
Asistentka starosty
Petra Limberská
-

Zastupitelstvo ustanovené 19.10.2023

Starosta městyse
Miloš Sobel
-
Místostarostka
MUDr. Marie Novotná
-
Pavel Eliáš
-
Tomáš Jeřábek
-
Jiří Macek
-
Ing. Jan Němec
-
Bc. Michaela Pekařová
-

Finanční výbor

předseda
Pavel Eliáš
-
člen
Mgr. Pavel Říha
-
člen
Mgr. Lucie Eliáš
-

Kontrolní výbor

předseda
Tomáš Jeřábek
-
člen
Tomáš Kopecký
-
člen
Pavel Jeřábek
-

Komise pro životní prostředí

předseda
Ing. Jan Němec
-
člen
Petr Hudeček
-
člen
Josef Fendrych
-

Kulturní komise - SPOZ

předseda
MUDr. Marie Novotná
-
člen
MUDr. Marie Cacková
-
člen
Bc. Iva Kučerová
-
člen
Ladislava Lichtenberková
-
člen
Petra Limberská
-
člen
Bc. Karolína Páleníková
-
člen
Jana Peterková
-
člen
Marie Rensová
-
člen
Miloš Sobel
-
člen
Lenka Vacková
-
člen
Jana Zachařová
-

Školská komise

předseda
Bc. Michaela Pekařová
-
člen
Bc. Zuzana Ačová
-
člen
Veronika Jirsáková
-

Povodňová komise

předseda
Miloš Sobel
-
místopředseda
Stanislav Jeřábek
-
člen
Jaroslav Marcal ml.
-
člen
Libor Kučera
-
člen
Tomáš Kopecký
-
člen
Filip Bui
-
Evropský fond pro regionální rozvoj