Místně příslušné úřady

Celní úřad Ústí nad Orlicí – pobočka Vysoké Mýto

sídlo:Husova 452/IV,566 01 Vysoké Mýto
tel.:465 424 221
fax:465 423 737
e-mail:info1167@cs.mfcr.cz


Český statistický úřad Pardubice

sídlo:V Ráji 872, 531 53 Pardubice
tel.:466 743 411,466 304 002
fax:466 304 962
e-mail:infoservispa@czso.cz
web:www.pardubice.czso.cz


Finanční úřad Vysoké Mýto

sídlo:Tůmova 178, 566 01 Vysoké Mýto
tel.:465 454 111
fax:465 454 398
e-mail:podatelna@vym.hk.ds.mfcr.cz


Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí

sídlo:Generála Svatoně 207, 566 01 Vysoké Mýto
tel.:950 589 111


Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí

sídlo:Mírové náměstí 1389,562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:465513111
fax:465526854
e-mail:kp.ustino@cuzk.cz
web:www.cuzk.cz


Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – územní pracoviště Ústí nad Orlicí 

sídlo:Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad orlicí
tel.:465 524 321, 465 524 322
fax:465 525 389
e-mail:marta.pavlova@khspce.cz 
web:www.khspce.cz


Krajský úřad Pardubického kraje

sídlo:Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.:466 026 111
fax:466 611 220
e-mail:posta@pardubickykraj.cz
web:www.pardubickykraj.cz


Městský úřad Vysoké Mýto (obec s rozšířenou působností)

sídlo:B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
tel.:465 466 111
fax:465 466 110
e-mail:radnice@vysoke-myto.cz
web:www.vysoke-myto.cz


Obvodní oddělení Policie ČR Vysoké Mýto

sídlo:Gen. Závady 176/IV, 566 01 Vysoké Mýto
tel.:465 420 343, 158


Okresní soud v Ústí nad Orlicí

sídlo:Husova 975; 562 17 Ústí nad Orlicí 1
tel.:465 567 111, 465 521 143-45
fax:465 523 269
e-mail:posta@osoud.uno.justice.cz
web:portal.justice.cz


Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí

sídlo:Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:465 563 111
fax:465 563 339
e-mail:posta.uo@cssz.cz
web:www.cssz.cz/kontakty/kontakty_par.asp


Okresní státní zastupitelství Ústí nad Orlicí

sídlo:Štefánikova 980, 562 21 Ústí nad Orlicí
tel.:465 521 178, 465 521 179
fax:465 524 177
e-mail:osz_uo@cmail.czpodatelna@osz.uno.justice.cz
web:portal.justice.cz


Pozemkový fond ČR – Územní pracoviště Ústí nad Orlicí

sídlo:Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:465 713 410
fax:465 524 585
e-mail:ustino@pfcr.cz
web:www.pfcr.cz


Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Hradci Králové

sídlo:Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
tel.:495 454 110
fax:495 532 518
e-mail:hradec@szpi.gov.cz
web:www.szpi.gov.cz


Úřad práce Ústí nad Orlicí – DiP Vysoké Mýto

sídlo:Žižkova 272, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí
tel.:465 424 261, 465 424 920
fax:465420665
e-mail:uradprace@uo.mpsv.cz
web:portal.mpsv.cz
Evropský fond pro regionální rozvoj