Dětský karneval

10. 3.

Pořadetel SDH České Heřmanice
Termín konání 10. 3.
Adresa akce České Heřmanice 120
Evropský fond pro regionální rozvoj