Ukliďme Česko

6. 4. 9:30

Opět po roce se vydáme vyčistit od nepořádku pangejty a další místa, která to v našem městysu potřebují.

Sejdeme se u Obecního domu, kde obdržíte pytle, rukavice a bude Vám přidělen úsek, který bude třeba zbavit odpadků.

Pokud nám to dovolí počasí, po skončení bychom se sešli na smluveném místě, kde si opečeme buřty.

Pořadetel Městys České Heřmanice
Termín konání 6. 4. 9:30
Adresa akce České Heřmanice 1
Evropský fond pro regionální rozvoj