Zabijačkové hody

7. 12.

bližší informace budou upřesněny

Pořadetel SDH České Heřmanice
Termín konání 7. 12.
Adresa akce České Heřmanice 120
Evropský fond pro regionální rozvoj