Termíny svozů

Říjen 2023

Svoz směsného komunálního odpadu

Mobilní sběr odpadu

Svoz plastu

Svoz papíru

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz plastu

Svoz směsného komunálního odpadu

Evropský fond pro regionální rozvoj