Ocenění za péči o válečné hroby

15. 3. 2023

zobrazeno 1066 x

Městys České Heřmanice obdržel Pamětní plaketu Péče o válečné hroby. Za městys plaketu z rukou zástupců Ministerstva obrany ČR PhDr. Pavla Kuglera a Ing. Imricha Vetráka a zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr., MPA Davida Venzara převzal starosta městyse M. Sobel a za ženy, které se o hrob pečlivě starají, M. Stančuková na slavnostním předání konaném v budově Krajského úřadu Pardubického kraje dne 2.3.2023.

Plaketa se uděluje právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby.

Základním motivem aversu pamětní plakety je plamen, symbolizující jak všespalující oheň války, tak plamínky svíček na hrobech padlých, i přeneseně věčnou paměť na válečné oběti, kterou je třeba neustále udržovat a ochraňovat. Tvar připomíná také slzu odkazující na smutek pozůstalých. Základní motiv je doplněn stylizovanou stélou s českým lvem, která odkazuje na hroby československých a českých vojáků, padlých za vlast po celém světě až do dnešních dnů. Symboliku doplňují nápisy „Péče o válečné hroby“ a „Ministerstvo obrany České republiky“.

Evropský fond pro regionální rozvoj