Rozpočtové opatření č.1 - 2023

Datum vyvěsení 26. 4. 2023

Datum sejmutí 31. 3. 2024

Evropský fond pro regionální rozvoj