Rozpočtové opatření č.2 - 2023

Datum vyvěsení 7. 6. 2023

Datum sejmutí 31. 3. 2024

Evropský fond pro regionální rozvoj