Rozpočtové opatření č.3 - 2023

Datum vyvěsení 13. 7. 2023

Datum sejmutí 31. 3. 2024

Evropský fond pro regionální rozvoj