Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Datum sejmutí 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM ZDE. Na této adrese jsou také všechny důležité informace problematiky NIV.

Evropský fond pro regionální rozvoj