Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Evropský fond pro regionální rozvoj