Mateřská škola

Mateřská škola

Informace  k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022:

Loading...

Tiskopisy k zápisu jsou ke stažení zde:

Jak postupovat tedy při zápise do MŠ České Heřmanice 

  • Vytiskněte nebo vyzvedněte si v MŠ přihlášku, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.
  • Dokumenty vyplňte.
  • Přihlášku a evidenční list nechte potvrdit lékařem.
  • Vyplněné dokumenty odevzdejte na uvedených kontaktech osobně, e-mailem, poštou v době od 3.5.2021 – 14.5.2021.
  • E- mailem vám po té bude doručeno přidělení registračního čísla.
  • Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí bude zveřejněno na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ.