Základní škola

Základní škola

První školní den bude slavnostní, začínáme v 7:30, mohou se ho zúčastnit i rodiče prvňáčků. Předpokládaný konec 8:30. Těšíme se na všechny naše školáčky.

V měsíci  dubnu proběhl zápis do 1.třídy. Těšíme se na Anežku, Rozitu, Damiána, Karla, Kristiána, Daniela a Anastázii.

Foto

Další akcí byl projektový den spojený s Dnem Země. Ve škole nás navštívil pan Renza a povyprávěl nám zajímavosti o ptácích, zejména čápech. V další části jsme si prošli naši obec  a ukázali si, co a kde lze třídit. Na závěr děti výtvarně vypracovaly různé úkoly spojené s Dnem Země.

Foto

Čarodějnický týden ve ŠD odstartoval malováním čarodějnic. V úterý jsme si užili čarodějnické odpoledne plné her, zaklínadel, výrobou čarodějnice a jejich leteckých prostředků.

Foto

Poslední týden byly děti z 1.třídy slavnostně pasováni na čtenáře králem Otou prvním. Za odměnu měly od paní kuchařky upečenou výbornou dobrotu.

Foto

A jaké je sportovní vyžití našich dětí ve svém volném čase? Úplná koloběžkománie :)

Foto

Vážení rodiče,

podle nařízení vlády jsou od 12. 4. otevřeny některé školy. Jelikož jsme škola pouze s 1. stupněm do 75 žáků, můžeme chodit do školy bez rotační výuky – tzn. každý den. Přítomnost žáků ve škole je podmíněna zakrytím úst respirátory nebo chirurgickými rouškami a testováním žáků. Testování bude probíhat 2 krát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek vždy ráno před výukou. Testovat se budou žáci sami pod dohledem přítomné dospělé osoby. V případě pozitivního testu musí žák opustit školu a toto oznámit svému ošetřujícímu lékaři.

Stravování a školní družina bude probíhat jako před uzavřením školy. Beze změny je i ranní družina.  

V případě  nejasností nás můžete kontaktovat  na tel. čísle – paní učitelka Malířová – 732 804 237

                                                                                                            paní učitelka Kafková – 604 738 341

 
Z rozhodnutí vlády se od 1. 3. 2021 uzavírají školy. Z tohoto důvodu bude zavřena i naše škola a výuka bude probíhat distančně tak, jak probíhala na podzim.
V pondělí během dopoledne bychom vás informovali o časovém rozvržení distanční výuky a domluvili bychom se na zkušebním připojení na skype. Od úterý by začala dle rozvrhu distanční výuka.

V pátek 12.2. po 3. vyučovací hodině pujdeme v rámci TV bobovat.

V pátek 12.2. z technických důvodů se nebude ve školní jídelně vařit. Dejte dětem jídlo na svačinu a oběd.

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ nebude zajištěno úterý – pátek stravování. Prosím, dejte dětem jídlo na dopolední svačinu, oběd, popřípadě odpolední svačinu.

Vážení rodiče,

nejprve mi dovalte, abych vám za všechny zaměstnance školy do nového roku popřála hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.

 

Vláda České republiky vydala krizové opatření, kterým se opět omezuje přítomnost žáků na vzdělávání. Do školy mohou nastoupit žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci vyšších ročníků prvního stupně mohou nastoupit do školy za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku – viz malotřídní školy.

 

Podle tohoto nařízení mohou všichni žáci naší školy nastoupit do školy v pondělí 4. ledna.  Provoz bude tedy probíhat ve stejném režimu jako před vánočními prázdninami.

 

Hezký den, paní učitelka Jarka

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol. Z tohoto důvodu bude výuka na naší škole ukončena v pátek 18. 12. 2020.

18.12. Vánoční besídka 

V pátek 4.12. k nám zavítá v dopoledních hodinách Mikuláš, čert a anděl s mikulášskou nadílkou.

V úterý se děti prostřednictvím ČT vysílání seznámily s projektem Čtení pomáhá. Cílem projektu je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji pro charitu. Více na stránkách https://www.ctenipomaha.cz/.

V pondělí 23.11. si ve školní družině upečeme perníčky na adventní kalendář. Ve čtvrtek si perníčky ozdobíme. Děti si donesou váleček, podložku na pečení, zástěru, zdobítko nebo pytlík.

 

Vážení rodiče,
z nařízení vlády se od 18. listopadu otevírají některé školy mimo jiné i malotřídní školy, kde - cituji:
"Je povolena osobní přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do tříd společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. málotřídní škola)."
Z tohoto důvodu přechází naše škola z distanční výuky na prezenční výuku. 
Vzhledem k tomu, že v celé naší škole je 26 žáků a tento počet je srovnatelný s počtem žáků jedné třídy plně organizované školy, budou se žáci obou tříd potkávat v jídelně při svačině, obědě a v rámci školní družiny. Děti musí mít po celou dobu roušku. Nezapomeňte dát dětem náhradní do pytlíku.
 
 
 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLYVážení rodiče,

vzhledem k pozitivnímu testu jednoho žáka na COVID - 19 je nařízena od pondělí 12.10.2020 krajskou hygienickou stanicí karanténa pro všechny, kteří byli v blízkém kontaktu (tzn. všichni žáci ZŠ a někteří pedagogové základní školy).

V karanténě budou pouze žáci, ne jejich sourozenci ani rodina. 

 

2.září jsme se na zahájení školního roku společně sešli s novými prvňáčky v naší nově vyzdobené škole s novými lavicemi. Přivítat nás přišel pan starosta, děti se svými školními básničkami i paní učitelky. 

Další akce probíhala na školní zahradě dne 15.září. Děti si pro své školkové kamarády připravily sportovní dopoledne plné různých stanovišť. Kopání na bránu, vodní střílečka na plechovky, překážková dráha, slalom s florbalovými hokejkami, hod na cíl, kreslení poslepu, překonávání lavičky, fotbalový slalom a něco na přemýšlení- malou skládačku. Odměnou byl krásně prožitý společný den, medaile od dětí ze ŠD a malá sladkost.

Společně s FAČR proběhla v pátek 18.9. na stadionu akce Můj první gól. Pro děti byly připraveny stanoviště se sportovními aktivitami k vyzkoušení jejich pohybových dovedností. Akce byla krásně připravena a děti si ji užily. 

28.9. nás čekal projekt Naše vesnice, rodina, škola. Nejprve jsme shlédli video o Českých Heřmanicích a  zamýšleli se ,co se nám v obci líbí či nelíbí. Následně jsme napsali  dopis panu starostovi a tvořili si plakátky s třídními pravidly, které jsme si sami vymýšleli. Poté jsme zavítali  do místní firmy pana Pánka, kde nám ukázali, co se zde vyrábí a vlastní výrobu stroji. Odměnou nám byla krásná pohádka v obřím stanu s podmořskou tematikou. 

Ve čtvrtek 8.10. odjíždíme do Nasavrk v 7:30. Předpokládaný návrat ve 12 hodin.S sebou batoh se svačinou,pití, vhodné oblečení a obuv, roušku.

Školní rok začíná 1.září v 7:30. Rodiče se mohou přijít podívat s prvňáčky na zahájení školního roku a není nutné mít roušku :) Těšíme se na Vás...

Od pátku 15.11. jezdíme na bazén do Vysokého Mýta. S sebou plavky, ručník, mýdlo, hřeben- vše v igelitové tašce. Děvčata budou mít vlasy stažené do culíku. 

Na začátku září jsme pro naše menší kamarády ze školky připravili různá sportovní stanoviště. Na konci byli odměněni našimi vyrobenými dárečky a sladkostí.

Ve školní družině se děti pustily do skládání různých puzzlí...taková malá puzzliada.

Na konci měsíce nás čekal projekt Rodina, škola, vesnice. Společně s panem starostou jsme se vydali z Borové po nové naučné stezce a dozvěděli se zajímavosti ohledně přírody. Na konci výpravy jsme opékali  špekáčky. To byla mňamka...:)

Další naší akcí v novém měsíci byla drakiada. I když se některým dráčkům vzlétnout nechtělo, jiní se zase na obloze krásně proletěli a my jsme si tu podzimní zábavu krásně užili.

Ve školní družině jsme tvořili větrníky, z dýní a přírodnin dýňová strašidla a velkou dýni si ozdobili na školní předzahrádku. Bohužel nám tam dlouho nevydržela...:( Na konci měsíce nás čekalo hledání pokladu, kdy nám třetí třída za pomoci buzoly v rámci  prvouky připravila pro děti trasu, kterou si odpoledne s plněním dalších úkolů všichni prošli.

Návštěva hvězdárny v Hradci Králové byla poslední akcí v říjnu a velmi zajímavá. Nejprve  povídání, poté pohádka a ukázka dalekohledu. Bohužel za nepříznivého počasí nebyla možnost dalekohled vyzkoušet.

 

 

Po prázdninách 2. září  jsme se opět shledali ve škole a přivítali naše nové prvňáčky. Pan starosta nám přišel popřát úspěšný nový školní rok a pozval nás na společnou procházku po nové stezce, která je naplánována na konec září 27.9. 2019.

V druhém školním týdnu plánujeme společné dopoledne s MŠ - sportovní den, kdy děti ze školy připraví pro své školkové kamarády různé sportovní úkoly.